The Square Peg - Jane Davitt, Alexa Snow 3.80 stars